Effektivare tillsyn över diskrimineringslagen

UHR har yttrat sig över delbetänkandet "Effektivare tillsyn över diskrimineringslagen – aktiva åtgärder och det skollagsreglerade området (SOU 2020:79)".

Betänkandet föreslår bland annat att ett föreskriftsråd ska inrättas hos Diskrimineringsombudsmannen (DO), med ledamöter från arbetsmarknadens parter, universitets- och högskoleområdet samt civila samhället som ska kunna ge DO råd och stöd i föreskriftsarbetet.

UHR har i uppdrag enligt myndighetens instruktion att inom högskolan motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter. UHR ser därför att myndigheten kan ha en rådgivande roll i DO:s framtagande av föreskrifter.

Ladda ner UHR:s yttrande över "Effektivare tillsyn över diskrimineringslagen – aktiva åtgärder och det skollagsreglerade området, SOU 2020:79 (pdf).

Senast uppdaterad: 5 januari 2022