Ökad kvalitet i lärarutbildningen och fler lärare i skolan

UHR har yttrat sig över Utbildningsdepartementets remiss ”Ökad kvalitet i lärarutbildningen och fler lärare i skolan” (diarienummer U202100301).

UHR har lämnat synpunkter på de delar i betänkandet som berör myndighetens områden. Det rör framförallt försöksverksamheten med den nya kompletterande pedagogiska utbildningen, samordningen av utbildningen samt de nya förslagen som omfattar svenska som andraspråk och modersmål.

  • UHR anser att det är omöjligt att ta fram nya föreskrifter (om vilka huvudområden inom huvudområdesgrupper som ger behörighet till den nya kompletterande pedagogiska utbildningen) i tid till antagningsprocessen till utbildningar som ska påbörjas i januari 2022.
  • UHR anser att tidsramen är väldigt snäv om UHR skulle bli tilldelad uppdraget att samordna den nya kompletterande pedagogiska utbildningen.
  • UHR anser att ett lärosäte som redan idag erbjuder kompletterande pedagogisk utbildning är bättre rustat att bedriva samordningen.
  • UHR tillstyrker förslaget om att vi tilldelas informationsuppdraget om den nya kompletterande pedagogiska utbildningen.
  • UHR anser att det finns en risk att personer med utländsk generell examen kan få svårighet att antas till den nya kompletterande pedagogiska utbildningen.
  • UHR bedömer det som omöjligt att ta fram föreskrifter för särskild behörighet i modersmål i tid till utbildningar som ska påbörjas i januari 2022.
  • UHR anser det som nödvändigt att föreskrifter tas fram i samråd med de lärosäten som ger utbildningen i fråga.

Ladda ner UHR:s yttrande över "Ökad kvalitet i lärrarutbildningen och fler lärare i skolan" (pdf).

Senast uppdaterad: 5 januari 2022