Förslag till revidering av miljöledningsförordningen

UHR välkomnar förslag om en höjd ambitionsnivå för myndigheternas arbete att motverka miljöpåverkan genom miljöledningssystemet.

UHR tillstyrker de föreslagna ändringar i förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter, men bedömer att det är mycket svårt och resurskrävande att samla tillförlitliga uppgifter om antal digitala möten. Det är viktigt att det tydligt framgår vilka typer av möten som myndigheterna har i uppdrag att följa upp.

UHR tillstyrker även konsekvensändringar i förordning (2014:480) om myndigheters inköp av energieffektiva varor, tjänster och byggnader.

Ladda ner UHR:s yttrande över remiss om Naturvårdsverkets förslag till revidering av miljöledningsförordningen, 2009:907 (pdf).

Senast uppdaterad: 5 januari 2022