Samverkande krafter – för stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk

UHR har yttrat sig över Utbildningsdepartementets betänkande "Samverkande krafter – för stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk" (SOU 2026:66).

UHR stödjer förslaget om att högskolepoänggivande kurser ska utvecklas. Det ger möjlighet till kompetensutveckling och kan ge högre andel behöriga lärare inom sfi.

UHR menar också att det är viktigt att ha ett helhetsperspektiv vad gäller lärarutbildningen.

Ladda ner UHR:s yttrande över "Samverkande krafter – för stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk", SOU 2020:66 (pdf).

Senast uppdaterad: 5 januari 2022