Lyssna

Handlingsplan för en långsiktig utveckling av tolktjänsten för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet (SOU 2022:11)

UHR har yttrat sig över Handlingsplan för en långsiktig utveckling av tolktjänsten för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet (SOU 2022:11).

UHR tillstyrker förslaget att det ska göras en översyn av ett samlat tolkstöd i utbildning för vuxna. UHR har i uppdrag att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter inom högskolan. UHR ser därför att myndigheten kan ha en rådgivande roll i översynen.

Handlingsplan för en långsiktig utveckling av tolktjänsten för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet (SOU 2022:11) (pdf)

Senast uppdaterad: 13 januari 2023