Lyssna

I mål – vägar vidare för att fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning (SOU 2022:34) U2022/02457

Universitets- och högskolerådet (UHR) har yttrat sig om I mål – vägar vidare för att fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning.

UHR avgränsar sitt yttrande om till de förslag som berör myndighetens verksamhetsområde.

Senast uppdaterad: 13 januari 2023