RAPPORT 2018:9. Rekommendationer med fokus på vägledning och internationaliserade lärandemål för ökad internationalisering och studentmobilitet.

Universitets- och högskolerådets, UHR:s, rapport är resultatet av ett projekt som finansierats av EU-kommissionen med Utbildningsdepartementet som huvudman. Den innehåller rekommendationer för att öka den utgående studentmobiliteten. Projektet har bedrivits av UHR med stöd av representanter från universitet och högskolor, Sveriges förenade studentkårer, Universitetskanslersämbetet, och Sveriges universitets- och högskoleförbund. En särskilt stor insats har gjorts av representanterna för de pilotprojekt som bedrivits vid sju lärosäten. De har praktiskt prövat projektets rekommendationer och därmed i hög utsträckning bidragit till projektets resultat.

Samordnare av projektet och författare av rapporten är Anders Ahlstrand och Annika Ghafoori, utredare vid UHR.

Sammanfattning av projektets slutsatser 

  • Det akademiska värdet av utbytesstudier kan bli tydligare genom anpassning av utbildningens innehåll och struktur
  • Vägledningen kan utvecklas – en samordnad, proaktiv vägledning ger resultat
  • Piloters erfarenheter pekar på att projektets förslag kan ge positiva effekter

 

Ladda ned rapport och appendix som pdf:er, nedan.